Obdrželi jsme titul NOSITEL TRADICE LIDOVÝCH ŘEMESEL

07.09.2015 10:03

Je nám velkou ctí, že Vám můžeme oznámit následující: Dne 5. 9. 2015 převzal pan Aleš Uherka z rukou ministra kultury titul Nositel tradice lidových řemesel v oboru tradiční kolářství. Tento titul byl udělěn za vysokou úroveň znalostí a dovedností v tomto oboru a za jejich předávání následovníkům. Tohoto titulu si velmi vážíme a cítíme se zavázáni k tomu, abychom pomohli uchovat technologie kolářského řemesla pro příští generace.